Over 3xM

Het evangelie mag niet in elk land vrij verspreid worden. We willen dáár actief zijn waar nog geen christelijke televisie is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15:20: “maar ik heb er een eer in gesteld het evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen.” We bereiken mensen met het evangelie door aansprekende tv-programmas over maatschappelijke problemen. Die programma’s laten zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent. Op deze manier verspreiden we Gods boodschap van liefde en hoop.

Het unieke aan het werk van 3xM is de samenwerking met kerkelijk leiders in de landen waar we werken. Met hen kiezen we belangrijke sociale onderwerpen die we in de programma’s centraal stellen.

Actuele thema’s

Onze programma’s zijn bijzonder. Ze richten zich hele specifiek sociale of maatschappelijke thema’s die in het land actueel zijn, zoals: 

  • Vrouwen- en kinderhandel
  • Corruptie
  • Zuuraanvallen
  • HIV/Aids
  • Verslavingen
  • Huiselijk geweld

Missie en visie

3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het woord van God niet of nauwelijks doordringt, door middel van media die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie te vinden. Daarom verspreidt 3xM het evangelie via televisieprogramma’s. Door deze programma’s brengen we mensen in contact met het Evangelie. We laten ze zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent.

Partners in projectlanden

De partners van 3xM maken de tv-programma’s in West-Afrika, Bangladesh, Pakistan en Centraal Azië. Ze maken onder meer dramaseries, straatinterviews, muziek- en dansprogramma’s. Ook laten ze persoonlijke verhalen zien. Deze partners leveren de programma’s aan bij de lokale televisiestations.

3xM werkt samen met verschillende kerken, waardoor we nazorg kunnen aanbieden. Deze kerken dragen ook actuele thema’s aan.

Geschiedenis

De EO heeft 3xM in 1980 opgericht, om ook buiten Nederland het evangelie te verkondingen. 3xM werd in 1983 een zelfstandige stichting en heeft haar hoofdkantoor in Nederland.